Vi oplever, at der er kunder, der henvender sig til os, fordi “cyklen ikke virker”. I de fleste tilfælde virker cyklen helt fint, men man er ikke opmærksom på, at cyklen skal kalibreres. Og selv om man nogenlunde ved, hvordan man skal kalibrere cyklen, kan der stadig være et par “faldgruber”, som gør, at cyklen tilsyneladende ikke virker.

Cyklen skal først kalibreres for at kunne bruges. Der følger en lamineret A4-side med cyklen, hvor denne proces er beskrevet i punktform (se nederst i dette indlæg). Hvis et program er sat i gang, kan cyklen ikke kalibreres. Det kan man se, hvis der står noget og blinker i displayet f.eks. ”Manuel”. Tryk på ”stop-knappen”, så den holder op med at blinke, og start derefter kalibreringsprocessen.

Cyklen er nødt til at være tilsluttet stikkontakten for at fungere. Batterierne i displayet er der kun for at huske kalibreringen. Hvis man kun kører på batterier, og ikke har stikkontakten i, drænes batterierne meget hurtigt, hvilket giver ”koks” i systemet.

Man kan vælge at have batterier i displayet, eller man kan vælge at lade være. Begge dele kan have sin relevans; Sidder der batterier i displayet, så vær 100% sikker på, at de virker. Hvis de virker, så vil cyklen huske kalibreringen, selvom stikkontakten tages ud. Risikoen er dog, at man kan komme til kun at køre på batterierne (hvis f.eks. stikkontakten er slukket). Det vil fungere et par timer, og så vil batterierne være drænede, hvorefter cyklen ikke vil fungere. Det kan dog løses ved at tage de drænede batterier ud af displayet, slukke for stikkontakten og starte forfra med nye batterier og tændt stikkontakt.

Hvis der ikke sidder batterier i displayet, og man tager stikkontakten ud, skal cyklen kalibreres, når der igen kommer strøm på.

Vores anbefaling: Tjek at batterierne virker OG at stikkontakten sidder i.

Med hensyn til belastningen, vil den komme meget langsomt, specielt når man lige har kalibreret den. Det gør den, fordi al modstand (og lidt til) tages af ved kalibrering. Det betyder, at når man begynder at køre på cyklen, og måske har meget lidt modstand på (f.eks. 50W eller derunder), så sker det meget nemt, at man kommer til at træde meget hurtigt i pedalerne.

Da cyklen er hastighedsuafhængig (dvs. den justerer modstanden efter hvor hurtigt, du træder i pedalerne), vil modstanden slet ikke nå at komme på eller også tager det meget lang tid.

Vores anbefaling er derfor: Når cyklen er kalibreret, så sæt dig op på cyklen, sæt modstanden til 150W og træd LANGSOMT i pedalerne (30-40 omdrejninger/minut), indtil modstanden kommer. Når først modstanden er kommet, kan du sætte den modstand på, som du vil bruge til testningen. Derefter vil den reagere meget hurtigere.

 

Kalibrering af Monark 928E:

Obs: det er ikke nødvendig at kalibrere hver gang, man cykler, men gerne inden man skal lave test.

1. Tag fat i pendulet og træk den op på 7 kg i 10-15 sekunder. Dette vil medføre, at bremsebåndet løsnes.

2. Pendulet vil nu, som følge af tyngekraften, hænge lige i lod. Skalaen burde stå på “0”. Hvis den ikke gør det, så kan man løsne på den lille skrue lige under “0” – træk skalaen til venstre eller højre, således at den røde streg på pendulet står lige ud for “0” på skalaen.

3. Tryk derefter samtidigt på START/STOP og PROGRAM i ca. 2 sekunder. Du er nu i kalibreringsmode.

4. 0.0 vil nu blinke. Tryk på ENTER. Herefter blinker 1.0. Før pendulet med fingrene op til 1 kg på skalaen. Tryk derefter på ENTER. Herefter blinker 2.0. Før pendulet op på 2 kg på skalaen. Tryk derefter på ENTER. Herefter blinker 4.0. Før pendulet op på 4 kg på skalaen. Tryk på ENTER. Cyklen er nu kalibreret.