Træningsafsnittet Æblehaven, Roskilde Kommune

CASEBESKRIVELSE FOR ÆBLEHAVEN

roskilde3

Træningsafsnittet i Roskilde Kommune har i forbindelse med udvidelse af træningsfaciliteter samarbejdet med ProTerapi og MedicSport angående indretning og valg af maskiner i en ny træningssal.

ProTerapi og MedicSport har givet god vejledning samt leveret tegninger i 3D, således at det var overskueligt at forestille sig den nye sal. Dette har været en stor hjælp i forhold til indretning, valg af maskiner samt udnyttelse af pladsen i salen. Valget af udstyr faldt på Cybex Total Acces, der via sine brugervenlige indstillinger tilgodeser forskellige borgergrupper.

Unik løsning fra ProTerapi og MedicSport

Samarbejdet med ProTerapi og MedicSport gav en unik løsning, og en blanding af produkter som matcher de behov, Træningsafsnittet Æblehaven har. Vi har været meget tilfredse med forløbet.

Lotte Kjeldahl Mikkelsen – Teamleder, Æblehaven

roskilde1 roskilde2  roskilde4 roskilde5